Själaglad

Jag lyckades komma till slutet på redigeringsomgång nummer ett. Slutkörd men lättad. Sedan lät jag manuset flyga iväg till två testläsare. Jag har fått första responsen på mitt manus från en av dem och jag är SJÄLAGLAD. Känner mig så stärkt i min förmåga att berätta. ❤❤❤

Annonser

Papper överallt!

redigera_papper_papper
Så här kan det ser ut när jag redigerar. PAPPER! ÖVERALLT! Tankar. Klotter. Kom i håg. Bland annat en tankekarta över köket då min testläsare Anna tycker jag behöver få mer med miljöer och jobba med rummen i berättelsen. 🙂

Delmål uppnått i redigeringen: nöjd-manuset

192 sidor.

70 451 ord.

Sprängfullt med kärlek, ilska, anhörigskap frustration, lycka, elände.

Ett uppnått delmål, mitt nöjd-manus ombearbetat och redigerat med fokus på bättre gestaltning har nu landat i två testläsares händer och jag ska ta och vila och äta äpplen en stund innan jag styr om fokus till mer plugg och mer slipa, spackla väggar.

Och med spänning invänta, responsen…

Efter responsen så väntar: kan jag stå för det här kollen? och det grammatiska och språkliga då jag ska leta efter alla spännande, pinsamma, märkliga fel som kan infinna sig i en text.